Suvarna Sundari Teaser – Jaya Prada, Poorna, Sakshi Chaudhary