2.0 Jukebox – Rajinikanth, Akshay Kumar, Shankar, A.R. Rahman

2.0 – Official Jukebox

2.0 – Official Jukebox (Telugu) | Rajinikanth, Akshay Kumar | Shankar | A.R. Rahman

2.0 – Official Jukebox (Hindi) | Rajinikanth, Akshay Kumar | Shankar | A.R. Rahman

2.0 – Official Jukebox (Tamil) | Rajinikanth, Akshay Kumar | Shankar | A.R. Rahman